Logga tipsligan

Årsmöte tipsligan 2024-03-23 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Hans Östlund.

2. Hans valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Lennart Östlund valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2024-2025.

5. Lennart Östlund valdes till Tipsligans sekreterare för säsongen 2024-2025.

6. Roy Krantz valdes till Tipsligans kassör för säsongen 2024-2025.

7. Festkommittén består av kassör, avgående ordförande, nyvald ordförande samt nästa års ordförande. Alltså, Roy, Hasse, Lennart och Ola. Lennart är sammankallande.

8. Roy Krantz valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

10. Pekka valdes till Tipsligans bokningsansvarige för upptakt och avslutning.

11. Ekonomisk rapport föredrogs av Roy. Ingående balans 1898:-, utgående balans 1945:-. Se nedan.

12. Inga motioner hade inkommit.

13. Prisutdelningar: Första priset för säsongen 2023-2024 gick till Ola. Som vanligt förärades vinnaren en tröja designad av Hasse. Andrapriset gick till Kjell och Christer knep bronspengen.

14. Inga övriga frågor lyftes.

15. Årsmötet avslutas.

Närvarande vid årsmötet på Casa HasseoLena: Kjell, Ola, Pekka, Roy, Janne "Pantern", Hasse, Christer och Lennart. Magnus anslöt på Voyage.

Tipsligans finanser 2023-2024

 
Ingående balans 1898:-  
Inkomster Utgifter
Årsavgifter 1350:- Vinstutdelning 2200:-
Böter 887:- T-shirt 250:-
Tipsvinster 733:- Domännamn 350:-
Sponsring 15:- Bergspris 138:-
    Årets överskott 47:-
Summering 2985:-   2985:-
 
    Utgående balans 1945:-

 

Årsmöte tipsligan 2023-03-25 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Roy Krantz.

2. Roy valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Hans Östlund valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2023-2024.

5. Lennart Östlund valdes till Tipsligans sekreterare för säsongen 2023-2024.

6. Roy Krantz valdes till Tipsligans kassör för säsongen 2023-2024.

7. Festkommittén består av kassör, avgående ordförande, nyvald ordförande samt nästa års ordförande. Alltså, Roy, Christer, Hasse och Lennart. Hasse är sammankallande.

8. Roy Krantz valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. Ekonomisk rapport föredrogs av Roy. Ingående balans 1569:-, utgående balans 1898:-. Se nedan.

12. Magnus lämnade in två motioner med följande lydelse:
Motion 1. Föreslår årsmötet att från och med nästa säsong öka insatsen/vecka till ett 32-radersssystem med möjlighet att under en av säsongens veckor lämna in ett 64-raderssystem. När tippande av 64 rader används tilldelas 32 kronor i extraböter. Motionen antogs av årsmötet.

Motion 2. Föreslår årsmötet att beloppet som går till tipsligan när vinst utfaller höjs från nuvarande 250 kronor till 500 kronor. Motionen antogs av årsmötet.

Motion 3. Pekka föreslår årsmötet att utse en bokningsansvarig för upptakts- och avslutningssammankomsten. Vederbörande ska se till att det finns en lokal bokad till dessa två viktiga träffar Motionen antogs av årsmötet.

Motion 3. Pekka föreslår årsmötet, i händelse av att föregående motion antas, att välja en ansvarig till uppgiften. Pekka valdes enhälligt av årsmötet.

13. Prisutdelningar: Första priset för säsongen 2022-2023 gick till Kjell. Som vanligt förärades vinnaren en tröja designad av Hasse. Andrapriset gick till Pantern och Ola knep bronspengen.

14. Övriga frågor: Pekka efterlyste idéer för nästa års sammankomster, han föreslog att var och en tänker ut minst en aktivitet vi skulle kunna genomföra under kommande år, exempelvis curling eller annan icke alltför slitsam aktivitet för gamla leder. Roy tillade att vi kan rösta för att göra detta till en dagordningsfråga på nästa årsmöte.

15. Årsmötet avslutas.

Närvarande vid årsmötet på Nyköping brewing: Kjell, Ola, Pekka, Roy, Janne "Pantern", Magnus, Hasse och Lennart.

Tipsligans finanser 2022-2023

 
Ingående balans 1569:-  
Inkomster Utgifter
Årsavgifter 1650:- Vinstutdelning 2200:-
Böter 1419:- T-shirt 225:-
Tipsvinster 333:- Domännamn 300:-
Sponsring 14:- Bergspris 362:-
    Årets överskott 329:-
Summering 3416:-   3416:-
 
    Utgående balans 1898:-

 

Årsmöte tipsligan 2022-03-26 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Roy Krantz.

2. Roy valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Christer Pettersson valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2022-2023.

5. Lennart valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Roy Krantz valdes till Tipsligans kassör.

7. Festkommittén består av kassör, avgående ordförande, nyvald ordförande samt nästa års ordförande. Alltså, Roy, Sigge, Christer och Hasse. Christer är sammankallande.

8. Roy Krantz valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. Ekonomisk rapport föredrogs av Roy. Ingående balans 1168:-, utgående balans 1569:-. Se nedan.

12. Sigge lämnade in två motioner med följande lydelse:
Motion 1. För att få bort/minska fegtippandet så föreslår jag att man måste ha minst ett säkert kryss varje vecka! I snitt denna säsong har det varit 3 kryss, totalt 61 st. Motionen avslogs av årsmötet.

Motion 2. Om motion 1 inte går igenom så föreslår jag att man högst får tippa 8 ettor. Motionen avslogs av årsmötet.

13. Prisutdelningar: Första priset för säsongen 2021-2022 gick till Kjell. Som vanligt förärades vinnaren en tröja designad av Hasse. Andrapriset gick till Pantern och Ola knep bronspengen.

14. Övriga frågor: Det funderades kring var upptakten skulle ske till hösten, några förslag kom upp och respektive initiativtagare återrapporterar senast i augusti.

15. Årsmötet avslutas.

Närvarande vid årsmötet på Nyköping brewing: Kjell, Ola, Pekka, Roy, Janne "Pantern", Hasse, Christer och Lennart.

Tipsligans finanser 2021-2022

 
Ingående balans 1168:-  
Inkomster Utgifter
Årsavgifter 1650:- Vinstutdelning 2200:-
Böter 1372:- T-shirt 225:-
Tipsvinster 146:- Domännamn 300:-
Sponsring 27:- Bergspris 69:-
    Årets överskott 401:-
Summering 3195:-   3195:-
 
    Utgående balans 1569:-

 

Årsmöte tipsligan 2021-09-04 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Pekka Karlsson.

2. Roy valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Sigge Maurer valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2021-2022.

5. Lennart valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Roy Krantz valdes till Tipsligans kassör.

7. Festkommittén består av avgående ordförande, nyvald ordförande samt nästa års ordförande. Alltså, Pekka, Sigge Maurer och Christer. Sigge är sammankallande.

8. Roy Krantz valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. Ekonomisk rapport föredrogs av Roy. Ingående balans 2736:-, utgående balans 1168:-. Se nedan.

12. Pekka lämnade in en motion med följande lydelse: Jag yrkar på att nuvarande regel där man efter vinst i vinstligan får två extra poäng, tas bort. Vinsterna (antalet kronor) står inte i proportion till möjligheten som ges med två extra poäng. Jag föreslår därför att vinnaren av vinstligan istället slipper betala sina böter. Motionen antogs av årsmötet

13. Prisutdelningar: Första priset för säsongen 2020-2021 gick till Pekka. Som vanligt förärades vinnaren en tröja designad av Hasse. Denna gång fick vinnaren, Pekka, ett sexpack öl med specialdesignade etiketter.

14. Övriga frågor: Lagtävlingen, som Nyköping vann, regleras vid upptakten 23 oktober. Lennart sålde efterfrågade kulspetspennor med Tipsligans logga á 35 riksdaler. De hade en strykande åtgång. Det uttrycktes också förhoppningar om att, nu när pandemin verkar klinga av i allt snabbare takt, vi ska kunna ha en fullgod uppslutning på våra träffar liksom idag.

15. Årsmötet avslutas.

Närvarande vid årsmötet på Casa Fabelstigen: Kjell, Ola, Magnus, Pekka, Roy, Janne "Pantern", Hasse, Christer, Sigge och Lennart.

Tipsligans finanser 2020-2021

 
Ingående balans 2736:-  
Inkomster Utgifter
Årsavgifter 1650:- Vinstutdelning 2200:-
Böter 1440:- T-shirt 200:-
Tipsvinster 141:- Domännamn 300:-
Sponsring 22:- Bergspris 85:-
    MAT Årsmöte 2020 2036:-
    Årets underskott 1568:-
Summering 4821:-   4821:-
 
    Utgående balans 1168:-

 

Årsmöte tipsligan 2020-10-24 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Roy Krantz.

2. Roy valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Per-Erik "Pekka" valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2020-2021.

5. Lennart valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Roy Krantz valdes till Tipsligans kassör.

7. Festkommittén består av avgående ordförande, nyvald ordförande samt nästa års ordförande. Alltså, Janne "Jox", "Pekka" och Sigge Maurer.

8. Roy Krantz valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. Ekonomisk rapport föredrogs av Roy. Ingående balans 1861:-, utgående balans 2736:-. Se nedan.

12. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

13. Prisutdelningar: Första, andra och tredjepriset för säsongen 2019-2020 gick till Ola, Kjell och Hasse. Lennart fick årets Hederskeps för särskilt förtjänstfulla insatser och Hasse fick Hederspennan för särskilt förtjänstfulla insatser. Som grädde på moset fick vi alla uppleva och se artiklarna som skrevs om Roy Krantz boxningsäventyr i Köping en marsdag 1971. Huvudpersonen fick mottaga en faksimil ur Aftonbladet från denna händelse. Han blev mycket glad (se arkivet).

14. Inga övriga frågor

15. Årsmötet avslutas.

Närvarande vid årsmötet på Nyköping brewing: Kjell, Ola, Magnus, Pekka, Roy, Janne "Pantern", Hasse, Christer och Lennart.

Tipsligans finanser 2019-2020

 
Vinstutdelning Resultatrapport
500:- 1:a pris Ingående balans + 1861:-
500:- 2:a pris Medlemsavgift 150:- x 11 + 1650:-
500:- 3:e pris Böter och vinster + 1463:-
    Vinster - 1500:-
    T-shirtar 3 st - 450:-
    Bergspris - 200:-
    Domännamn - 250:-
    Sponsring + 162:-
    Överskott 2736:-

 

Årsmöte tipsligan 2019-03-30 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Roy Krantz.

2. Roy valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Janne "Jox" valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2019-2020.

5. Lennart valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Roy Krantz valdes till Tipsligans kassör.

7. Festkommittén består av avgående ordförande, nyvald ordförande samt nästa års ordförande. Alltså, Janne "Pantern", Janne "Jox" och Pekka.

8. Roy Krantz valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. Ekonomisk rapport föredrogs av Roy. Ingående balans 1039:-, utgående balans 1861:-. Se nedan.

12. a.) Janne "Pantern föreslog i en motion: Festkommittén ska avskaffas. Låt det istället vara spontana idéer under året som Kjells ölprovning eller som när Pekka vill träffas och dricka några öl. Motionen avslogs av årsmötet.
b.) Kjell föreslog i en motion: Lägg ner tipsraderna och gå över till eurojackpot. Motionen avslogs av årsmötet.

c.) Sigge föreslog i en motion: Öltipset. För att göra det mera rättvist ska en av deltagarna i Nyköpingslaget stå över varje vecka. Ordningen bestäms av slutställningen i årets tipsliga (2018-2019). Högst placerad av Nyköpingsborna står över vecka 1 osv. Motionen antogs av årsmötet.

d.) Sigge föreslog i en motion: För att ha chans till större vinster och undvika fegtippande föreslår Sigge att varje deltagare måste ha ett säkert kryss varje vecka. Motionen avslogs av årsmötet.

e.) Sigge föreslog i en motion: Föreslår att beloppet som går till tipsligan när vinst utfaller höjs till 250 kronor från nuvarande 100 kronor. Chans till bättre fest och ekonomi. Motionen antogs av årsmötet.

13. Prisutdelningar: Förstapriset gick till Sigge, 2:a till Janne "Pantern", 3:e till Ola.

14. Ola delade ut en T-shirt med texten "Jag försökte i alla fall" till Lennart som blev årets jumbo.

15. Årsmötet avslutas och festligheterna fortsätter.

Närvarande vid årsmötet hos "Pantern" samt mat på O´Learys: Kjell, Ola, Magnus, Pekka, Janne ”Jox”, Roy, Janne "Pantern", Sigge, Hasse, Christer och Lennart.

Tipsligans finanser 2018-2019

Priser Domännamn T-shirt Bergspris Summa
2200:- 250:- 200:- 455:- 3105:-
         
Vinstutdelning Resultatrapport
1 000:- 1:a pris Ingående balans + 1039:-
700 kr 2:a pris Medlemsavgift 150:- x 11 + 1650:-
500:- 3:e pris Böter och vinster + 1761:-
    Vinster - 2200:-
    T-shirt - 200:-
    Bergspris - 455:-
    Domännamn - 250:-
    Sponsring + 516:-
    Överskott 1861:-

 

Årsmöte tipsligan 2018-03-24 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Kjell Kantare.

2. Kjell valdes till ordförande för årsmötet.

3. Janne "Jox" valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Janne "Pantern" valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2018-2019.

5. Janne "JOX" valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Roy Krantz valdes till Tipsligans kassör.

7. Festkommittén består av avgående ordförande, nyvald ordförande samt nästa års ordförande. Alltså, Kjell, Janne "Pantern" och "JOX".

8. Roy Krantz valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. Ekonomisk rapport föredrogs av Roy. Ingående balans 450:-, utgående balans 1039:-. Efter krogbesöket blev det påspädning på den summan med 450:- vilket innebär att utgående balans blir 1489:-

12. a.) Lennart föreslog i en motion: Den som vinner Tipsligans vinstliga får, inte som tidigare100 kronor i kontanter utan istället två (2) extra poäng vid sluträkningen. Motionen antogs av årsmötet.
b.) Ola föreslog i en motion en justering av reglerna för lagtävlingen. De tre bästa resultaten per lag skall räknas samman efter varje tippad omgång, oavsett vilken placering deltagaren har i den totala ställningen. Tidigare har de tre bästa totalresultaten efter varje omgång räknats. Denna ändring görs för att varje lagmedlem ska få känna att de har möjlighet att bidra till lagtävlingen. Motionen antogs av årsmötet.

13. Prisutdelningar: Förstapriset gick till Ola, 2:a till Kjell, 3:e till Sigge. Vinstligan vanns av Magnus. Oxelösund vann lagtävlingen och bjöds på varsin öl av motståndarna.

14. Ola överraskade mötet genom att dela ut T-shirt med texten "Jag försökte i alla fall" till Janne "Jox" som blev årets jumbo. Även Hasse fick en tröja retroaktivt med rätt jumbosäsong skriven på ryggen. Janne "Pantern" förärades en gåva i flytande form för att han upplät sin bostad för årsmötet. Roy påminde ligan och framför allt festkommittén om att det nalkas jubileum. Till hösten startar den 40:e säsongen, om vi räknar med 1981 års sprintersäsong, vilket vi borde göra eftersom Lennart då tog hem vinsten.

15. Årsmötet avslutas och festligheterna fortsätter.

Närvarande vid årsmötet hos "Pantern" samt mat på O´Learys: Kjell, Ola, Magnus, Pekka, Janne ”Jox”, Roy, Janne "Pantern", Sigge, Hasse och Lennart.

Tipsligans finanser 2017-2018

Priser Domännamn T-shirt Bergspris Summa
2300:- 250:- 180:- 100:- 2830:-
         
Vinstutdelning Resultatrapport
1 000:- 1:a pris Medlemsavgift 150:- x 11 + 1650:-
700:- 2:a pris Böter och vinster + 1769:-
500:- 3:e pris Kvar sedan 2017 + 450:-
100:- Vinstligan Vinster - 2300:-
    T-shirt - 180:-
    Bergspris - 100:-
    Domännamn - 250:-
    Överskott O´Learys + 450:-
    Överskott 1489:-

 

Årsmöte tipsligan 2017-04-01 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Magnus Hasselberg.

2. Magnus valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Kjell Kantare valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2017-2018.

5. Janne "JOX" valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Roy Krantz valdes till Tipsligans kassör.

7. Beslutades att ledamöterna i Tipsligans festkommitté skall bestå av avgående ordförande, nyvald ordförande samt nästa års ordförande. Alltså, Magnus, Kjell och Janne "Pantern". Detta ska gälla till annat beslutas.

8. Roy Krantz valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. Ekonomisk rapport föredrogs av Roy. Ingående balans 0:-, utgående balans 450:-. Överskottet beror till största delen av tipsvinster.

12. a.) Det föreslogs i en motion: Roy måste skaffa Swish, så att vi slipper swisha till Ingegärd. Motionen avslogs av årsmötet. b.) Det föreslogs i en motion att införa pris till bäste icke vinnande lagspelare. Exempel: Om en Nyköpingsspelare vinner tipsligan får bäste Oxelösund/Arnöspelare pris, tex whisky från egna lagspelare. Motionen avslogs av årsmötet. c.) Det föreslogs i en motion att varje spelare vid ett separat tillfälle får spela ett 32-raderssystem mot att betala mellanskillnaden för ett 8-raders, dvs 24 kronor i extraböter. Motionen antogs av årsmötet.

13. Prisutdelningar: Förstapriset gick till Christer, 2:a till Kjell, 3:e till Pekka. Vinstligan vanns av Christer. Nyköping vann lagtävlingen och bjöds på varsin öl av motståndarna.

14. Inga övriga frågor.

15. Årsmötet avslutas och festligheterna fortsätter.

Närvarande vid årsmötet samt McEwanssittning: Kjell, Ola, Christer, Magnus, Pekka, Janne ”Jox”, Roy, Janne "Pantern", Sigge och Lennart.

Tipsligans finanser 2016-2017

Priser Domännamn T-shirt Bergspris Summa
2300:- 100:- 200:- 114:- 2714:-
         
Vinstutdelning Resultatrapport
1 000:- 1:a pris Medlemsavgift 150:- x 11 + 1650:-
700:- 2:a pris Böter och vinster + 1514:-
500:- 3:e pris Kvar sedan 2016 + 0:-
100:- Vinstligan Vinster - 2300:-
    T-shirt - 200:-
    Bergspris - 114:-
    Domännamn - 100:-
    Överskott 450:-

 

Årsmöte tipsligan 2016-04-02 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Ola Almqvist.

2. Ola valdes till ordförande för årsmötet.

3. Janne "JOX" valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Magnus Hasselberg valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2016-2017.

5. Janne "JOX" valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Roy Krantz valdes till Tipsligans kassör.

7. Till ledamöter i Tipsligans festkommitté valdes Janne "Pantern", Hasse och Magnus.

8. Kjell Kantare valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. Ekonomisk rapport föredrogs av Roy. Ingående balans 274:-, utgående balans 0:-. Jox och Pekka rapporterade från Londonresan, de såg matchen Arsenal-Leicester.

12. a.) Det föreslogs i en motion: Avslutningen ska hållas i samband med sista omgången. Motionen avslogs av årsmötet. b.) Det föreslogs i en motion att medlemsavgiften höjs från 125:- till 150:-. Motionen antogs av årsmötet.

13. Prisutdelningar: Förstapriset gick till Janne "Jox", 2:a till Sigge, 3:e till Lennart. Vinstligan vanns av Christer. Oxelösund/Arnö vann lagtävlingen och bjöds på varsin öl av motståndarna.

14. Inga övriga frågor.

15. Årsmötet avslutas och festligheterna fortsätter.

Närvarande vid årsmötet: Kjell, Ola, Magnus, Pekka, Janne ”Jox”, Roy, Hasse, Sigge och Lennart.

Tipsligans finanser 2015-2016

Priser Domännamn T-shirt Bergspris Summa
2300:- 170:- 230:- 180:- 2880:-
         
Vinstutdelning Resultatrapport
1 000:- 1:a pris Medlemsavgift 125:- x 11 + 1375:-
700:- 2:a pris Böter och vinster + 1231:-
500:- 3:e pris Kvar sedan 2015 + 274:-
100:- Vinstligan Vinster - 2300:-
    T-shirt - 230:-
    Bergspris - 180:-
    Domännamn - 170:-
    Överskott 0:-

 

Årsmöte tipsligan 2015-03-28 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Lennart Östlund.

2. Lennart valdes till ordförande för årsmötet.

3. Janne "JOX" valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Ola Almqvist valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2015-2016.

5. Janne "JOX" valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Roy Krantz valdes till Tipsligans kassör.

7. Till ledamöter i Tipsligans festkommitté valdes Janne "Pantern", Hasse och Ola.

8. Kjell Kantare valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. Inga motioner hade inkommit

12. Prisutdelningar: Förstapriset gick till Kjell Kantare, 2:a till Roy, 3:e till Janne "JOX". Vinstligan vanns av Sigge. Roy mottog priset för särskilt förtjänstfulla insatser, "Hederskepsen". Nyköping vann lagtävlingen och bjöds på varsin öl av motståndarna.

13. Övriga frågor: Överskottet från årets omgång går vidare till nästa säsong, sammanlagt 274 kronor. Kent Johnsson har meddelat att han hoppar av fortsatt deltagande i tipsligan. Medlemsavgiften höjs till 125:-. Det diskuterades även en eventuell fotbollsresa till England våren 2016.

14. Årsmötet avslutas och festligheterna fortsätter.

Närvarande vid årsmötet: Kjell, Ola, Magnus, Pekka, Janne ”Pantern”, Janne ”Jox”, Roy, Hasse, Sigge och Lennart.

Tipsligans finanser 2014-2015

Priser Domännamn T-shirt Bergspris Summa
2300:- 573:- 230:- 135:- 3238:-
         
Vinstutdelning Resultatrapport
1 000:- 1:a pris Medlemsavgift 100:- x 12 + 1200:-
700:- 2:a pris Böter och vinster + 1640:-
500:- 3:e pris Kvar sedan 2014 + 672:-
100:- Vinstligan Vinster - 2300:-
    T-shirt - 230:-
    Bergspris - 135:-
    Domännamn - 573:-
    Överskott 274:-

 

Årsmöte tipsligan 2014-04-05 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Hasse Östlund.

2. Hasse valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Lennart Östlund valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2014-2015.

5. Janne "JOX" valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Roy Krantz valdes till Tipsligans kassör.

7. Till ledamöter i Tipsligans festkommitté valdes Janne "Pantern", Hasse och Ola. Janne talade länge om sina visioner inför den kommande säsongen, "nu ska det bli ändring", kommenterade han valet.

8. Kjell Kantare valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. 1.) Ola föreslog i en motion: Priser delas bara ut till de de tre första enligt följande, 1:a pris 1000:-, 2:a pris 700:- och 3:e pris 500:-. Motionen antogs av årsmötet.
2.) Ola föreslog i en motion: Tipsligan ska spelas som en lagtävling, Nyköping mot Oxelösund-Arnö. Det ska ses som en utveckling av verksamheten. De tre bästa resultaten efter 20 veckors tippning räknas samman. Vinnarna får varsin öl från det förlorande laget på avslutningen. Motionen antogs av årsmötet.

3.) Ola föreslog i en motion: Överskottet från årets tipsliga sparas tlll kommande aktiviteter/behov. Motionen antogs av årsmötet.

4.) Det föreslogs i en motion. Kommer segraren av tipsligan för sent och missar årsmötet ska han bestraffas med 10 poängs avdrag. Motionen avslogs av årsmötet.

5.) Det föreslogs i en motion. Träningsläger till Åland i slutet av maj inför fotbolls-VM, där tipsligevinnarna de senaste tre åren avslöjar hemligheten hur man vinner tipsligan. Motionen avslogs av årsmötet.

6.) Det föreslogs i en motion.En rabatt för pensionärer med 10% på samtliga avgifter. Det bör även gälla de två sista i tipsligan. Pensionärer bör även bjudas på öl samt bli hemskjutsade efter festen. Motionen avslogs av årsmötet.

7.) Det föreslogs i en motion. Vi inför ett cigarrpris till segraren och om det bifalles bör vi utse en cigarransvarig. Motionen avslogs av årsmötet.

8.) Det föreslogs i en motion. Lägg ner bergspriset. Motionen avslogs av årsmötet.

12. Prisutdelningar: Förstapriset gick till Kjell Kantare, 2:a till Ola, 3:e till Janne "JOX", 4:e till Magnus och 5:e till Pekka. Vinstligan vanns av Sigge.

13. Övriga frågor: Överskottet från årets omgång går vidare till nästa säsong, sammanlagt 672 kronor.

14. Årsmötet avslutas.

Närvarande vid årsmötet: Kjell, Ola, Magnus, Kenta, Pekka, Janne ”Pantern”, Janne ”Jox”, Roy, Christer, Hasse och Lennart.

Tipsligans finanser 2013-2014

Priser Domännamn T-shirt Bergspris Summa
1950:- 100:- 200:- 180:- 2430:-
 

Vinstutdelning

Resultatrapport

750:- 1:a pris Medlemsavgift x 12 + 1200:-
500:- 2:a pris Böter och vinster + 1591:-
300:- 3:e pris Kvar sedan 2013 + 311:-
200:- 4:e pris Vinster - 1950:-
100:- 5:e pris T-shirt - 200:-
100:- Vinstligan Bergspris - 180:-
Domännamn - 100:-

Överskott

672:-

Årsmöte tipsligan 2013-03-23 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Christer Pettersson.

2. Christer valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Hans Östlund valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2013-2014.

5. Lennart valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Sigge valdes till Tipsligans kassör efter votering.

7. Till ledamöter i Tipsligans festkommitté valdes förutom ordförande och kassör även Ola. Ola valdes till sammankallande.

8. Janne "Pantern" Karlsson valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. 1.) Det föreslogs i en motion: att dubbla böterna i varje omgång. Motionen avslogs av årsmötet.
2.) Det föreslogs i en motion: att vi skulle spela på Topptípset. Motionen avslogs av årsmötet.

12. Prisutdelningar: Förstapriset gick till "Pekka" Karlsson, 2:a till Roy, 3:e till Janne "JOX", 4:e till Lennart och 5:e till Ola. Vinstligan vanns av Roy.

13. Övriga frågor: Överskottet från årets omgång går vidare till nästa säsong, sammanlagt 311 kronor.

14. Årsmötet avslutas.

Närvarande vid årsmötet: Ola, Magnus, Kenta, Pekka, Janne ”Panter”, Janne ”Jox”, Roy, Christer, Hasse och Lennart.

Årsmöte tipsligan 2012-03-31 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Roy Krantz.

2. Roy valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Christer Pettersson valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2012-2013.

5. Lennart valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Sigge valdes till Tipsligans kassör.

7. Till ledamöter i Tipsligans festkommitté valdes förutom ordförande även Hasse och Janne "JOX".. Ordförande valdes till sammankallande.

8. Ola valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. 1.) Sigge föreslog i en motion: att ett minst ett säkert kryss måste tippas i varje omgång. Motionen avslogs av årsmötet.
2.) Christer föreslog i en motion: Tipsligan bör inköpa en defibrillator och utse en ansvarig för densamma. Motionen avslogs av årsmötet.
3.) Christer föreslog i en motion: att starta en Tipsligan "Hall of Fame". Motionen avslogs av årsmötet.
4.) Christer föreslog i en motion: att utse en mediaansvarig som ska filma tex pingisturnering och dokumentera för framtiden och Riksidrottsförbundets Fairplayvideo. Motionen avslogs av årsmötet.
5.) Roy föreslog i en motion: Motioner måste lämnas in minst en dag före årsmötet. Motionen antogs av årsmötet.
6.) Janne "JOX" föreslog i en motion: Rödvin på avslutningarna bör förbjudas, dock ej till maten. Motionen antogs av årsmötet.

12. Prisutdelningar: Förstapriset gick till Janne "Pantern", 2:a till Ola, 3:e till Sigge, 4:e till Janne "JOX" och 5:e till Kjell. Vinstligan vanns av Kenta.

13. Övriga frågor: Sigge ordnar tips inför Fotbolls-EM, insatssumman avgörs av festkommitteén. Janne "Pantern" kommer att ansvara för gravyren på vinnarbucklan.

14. Årsmötet avslutas.

Närvarande vid årsmötet: Ola, Magnus, Kjell, Kenta, Pekka, Janne ”Panter”, Janne ”Jox”, Roy, Christer, Hasse, Sigge och Lennart.

Årsmöte tipsligan 2011-03-26 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Pekka Karlsson.

2. Pekka valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Roy Krantz valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2011-2012.

5. Lennart valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Sigge valdes till Tipsligans kassör.

7. Förutom ordförande och kassör valdes Hasse till ledamot i Tipsligans festkommitté. Ordförande valdes till sammankallande.

8. Ola valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

12. Prisutdelningar: Förstapriset gick till Pekka, 2:a till Magnus, 3:e till Roy, 4:e till Kjell och 5:e till Janne "JOX". Vinstligan vanns av Hasse.

13. Övriga frågor:
Framkom önskemål om Englandsresa. Kjell och Pekka samordnar. Sigge föreslog gokart och bubbelbad på Sunlight House som en möjlig aktivitet. Festkommittéen ordnar och återkommer.

14. Årsmötet avslutas.

Närvarande vid årsmötet: Ola, Magnus, Kjell, Kenta, Pekka, Janne ”Panter”, Janne ”Jox”, Roy, Christer, Hasse, Sigge och Lennart.

Årsmöte tipsligan 2010-03-27 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Janne Pantern.

2. Pantern valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. "Pekka" Karlsson valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2010-2011.

5. Lennart valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Sigge valdes till Tipsligans kassör.

7. Förutom ordförande och kassör valdes JOX till ledamot i Tipsligans festkommitté. Ordförande valdes till sammankallande.

8. Ola valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11.1.) Christer föreslog i en motion: att ett bankkonto på internet öppnas där alla kan betala in medlemsavgiften. Avgiften betalas in före upptakten. Sigge ansvarar för detta. Motionen antogs av årsmötet.
2.) Roy föreslog i en motion: Vinnaren av tipsligan ansvarar för att ett stryktipssystem lämnas in och redovisas vid årsmötet. Motionen antogs av årsmötet.
3.) Ola föreslog i en motion: att köra en sprinteromgång över sommaren. Motionen avslogs av årsmötet.

12. Prisutdelningar: Förstapriset gick till Christer, 2:a till Magnus, 3:e till Ola, 4:e till Janne "JOX" och 5:e till Sigge. Vinstligan vanns av "Pekka".

12. Övriga frågor:
Hasse hade tagit fram ett förslag till allmän tipsligetröja. Alla som vill ha en kontaktar Hasse.

13. Årsmötet avslutas.

Närvarande vid årsmötet: Ola, Magnus, Kjell, Kenta, Pekka, Janne ”Panter”, Janne ”Jox”, Roy, Chris, Hasse och Lennart.

Årsmöte tipsligan 2009-03-28 (protokoll)

1. Årsmötet öppnades av Janne JOX.

2. JOX valdes till ordförande för årsmötet.

3. Lennart valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Janne "Pantern" valdes till Tipsligans ordförande för säsongen 2009-2010.

5. Lennart valdes till Tipsligans sekreterare.

6. Sigge valdes till Tipsligans kassör.

7. Förutom ordförande och kassör valdes JOX till ledamot i Tipsligans festkommitté. Ordförande valdes till sammankallande. Christer träder in i lokalen och får stormande applåder.

8. Ola valdes till Tipsligans "bergsprisansvarige".

9. Hasse valdes till Tipsligans "tröjansvarige".

10. Lennart valdes till Tipsligans samordnare och internetansvarige.

11.1.) Sigge föreslog i en motion: att systemet med dubbla poäng ska tas bort till nästa säsong. Motionen antogs av årsmötet.
2.) Lennart föreslog i en motion: att den som lämnar in raden efter 24.00 på fredag betalar 20:- i extraböter, dessutom görs poängavdrag för den rad som kommer in efter 10.00 på lördag enligt följande: 10.00, avdrag 1 poäng, 11.00, avdrag 2 poäng, 12.00, avdrag 3 poäng osv. Rad inlämnad efter 16.00 räknas bort helt. Motionen antogs av årsmötet.
3.) Christer föreslog i en motion: att lösenordsskydda gästboken. Motionen avslogs av årsmötet.
4.) Janne föreslog i en motion: att de som tidigare vunnit tipsligan och förärats med en T-shirt ska ha den på sig vid ligans årsmöte. Motionen antogs av årsmötet.

12. Prisutdelningar: Förstapriset gick till Ola, 2:a till Sigge, 3:e till Kjell, 4:e till Pekka och 5:e till Lennart. Vinstligan vanns av Ola.

12. Övriga frågor:
Jubileum nästa säsong, någon form av uppmärksamhet på detta faktum bör beaktas av nye ordföranden samt festkommittéen. Lennart föreslog att en "allmän" Tipsligetröja tas fram och trycks upp inför jubiléet. Hasse fixar ett förslag som presenteras inför säsongsupptakten 2009-2010.
Säsongen 2009-2010 startar vecka 43 med inlämning senast torsdag 22 oktober klockan 22.00. Säsongen avslutas vecka 11 2010 med inlämning senast torsdag 18 mars klockan 22.00. Årsmötet och avslutning sker lördag 27 mars.

13. Årsmötet avslutas.

Närvarande vid årsmötet: Sigge, Ola, Magnus, Kjell, Kenta, Pekka, Janne ”Panter”, Janne ”Jox”, Roy, Chris, Hasse och Lennart.

Protokollsamling

På denna sida återfinns protokoll från tidigare årsmöten.